Jeśli przygnębia cię jakakolwiek  zewnętrzna rzecz, twój ból nie pochodzi od niej, ale wynika z twojego  odbioru tej rzeczy – a zatem masz moc pozbycia się go w każdej chwili.

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.